Tietosuoja

Rekisterin pitäjä
Mobiilimarkkinointi Routa Oy
Y-tunnus 2455180-0
Osoite: Lemminkäisenkatu 14-18 C, 20520 Turku
Puhelin: 010 3219400
Yhteyshenkilö: Jani Leppänen
Laadittu 30.4.2012

Asiakasrekisterin rekisteriseloste - Henkilötietolaki 1999/523 10§

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri.

Rekisteri ja sen käyttö

Henkilörekisteri muodostuu rekisterin ylläpitäjän asiakasyritysten ja yhteyksien ylläpitoon tarkoitettujen yritysten vastuuhenkilöiden yhteystiedoista sekä sopimussuhteeseen liittyvien tuotteiden tai palveluiden kuvauksista. Rekisteriä ylläpidetään asiakasviestinnän sekä asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi. Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliset puhelut voidaan nauhoittaa ja tallennetta voidaan käyttää liiketapahtumien varmentamiseksi sekä asiakaspalvelun kehittämistä ja koulutusta varten.

Tietolähteet

Henkilörekisteriin liittyvät tiedot kerätään joko henkilöiltä itseltään, Kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä.

Tietojen luovutus

Henkilörekisteriin liittyviä tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Tietoturva

Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna palveluntarjoajan tiloissa. Väärinkäytökset torjutaan eritasoisilla teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Asiakasrekisteriä voi käsitellä vain nimetyt rekisteröityneet henkilöt.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on häneen koskevaan tietoon tarkastus, korjaus ja kielto-oikeus. Rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä joko henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai liittämällä kirjalliseen pyyntöönsä valokopio virallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Katso video remarketingista

Katso tästä »

Katso video kotisivuista

Katso tästä »